Contact information

National Register of Court (polish: Krajowy Rejestr Sądowy)

FUNDACJA WHY R? / WHY R? Foundation

 • ul. Krasnobrodzka 2/190, 03-214 Warszawa, Poland
 • KRS 0000719053,
 • REGON 369524266,
 • NIP 5242853074,
 • BANK: PKO BANK POLSKI SA 62 1020 1055 0000 9402 0408 1287

Current Management Board (polish residency required)

 • [2018-02-20 / 2026-02-20] (he/him) Kosiński Marcin Piotr (chairman)
 • [2018-02-20 / 2026-02-20] (he/him) Burdukiewicz Michał Jan (amanuensis)
 • [2021-04-01 / 2026-02-20] (she/her) Burdukiewicz Aleksandra (vice-chairman)
 • [2021-04-01 / 2026-02-20] (he/him) Aydin Olgun (vice-chairman)

Past Management Board

 • [2018-02-20 / 2021-04-01] (he/him) Bartosz Sękiewicz (vice-chairman)
 • [2018-02-20 / 2022-02-20] (she/her) Agnieszka Borsuk-De Moor (vice-chairman)
 • [2021-04-01 / 2022-02-20] (she/her) Kozak Anna
 • [2021-04-01 / 2022-02-20] (he/him) Maj Michał

International Supporters and Active Members of Foundation

 • Kevin O’Brien (Ireland)
 • Hedia Tnani (Tunis)
 • Mustafa ÇAVUŞ (Turkey)

Email: kontakt@whyr.pl