Why R? Turkey 2022


15-16-17 Nisan

Why R? Foundation tarafından desteklenen, Türkiye’de R kullanıcılarını bir araya getirmeyi planlayan kar amacı gütmeyen, tamamen çevrimiçi olarak düzenlecek bir konferanstır. Katılımcı kitlesini, istatistikçiler, veri bilimciler, analistler, akademi ve endüstriden R kullanıcıları oluşturmaktadır.

Konferansa
Kalan Süre
%D Gün : %H Saat : %M Dakika : %S Saniye


Konferans programı açıklandı. Programa ulaşmak için tıklayınız
Konferans özet kitapçığına ulaşmak için tıklayınız

Konferans Hakkında

İlki geçtiğimiz yıl Why R? Turkey 2021 olarak düzenlenen etkinlikte 8 farklı alandan 19 davetli konuşmacı yer almıştır. Geçen yılki konferansın web sitesine erişmek için tıklayınız . Konferans ile ilgili bilgilere yer veren rapor The R Journal'da yayınlanmıştır. Makaleye buradan erişebilirsiniz.

Why R? Türkiye 2022, bilimsel çerçevede Türkiye’de düzenlenen çağrılı ilk R konferansı olacaktır. Why R? Turkey 2022 organizasyon komitesi olarak, dünyanın dört bir yanından Türkçe konuşan R kullanıcılarını ve geliştiricilerini çevrimiçi konferansımıza katkıda bulunmak için bildiri özeti göndermeye davet ediyoruz. Bu konferans ile, R kullanıcısı ve geliştiricisi olan araştırmacı ve profesyonellerin çalışmalarını daha geniş bir kitle ile paylaşabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır .

Konferans kapsamında workshoplar, sözlü ve poster sunum oturumları, paneller yer alacaktır. Sözlü ve poster sunum oturumlarında en etkili sunum yapan ve en iyi çalışmaya sahip katılımcılarımıza "CRC Press - Taylor & Francis Groups" dan 250 $ tutarında kitap seti hediye edilecektir.@WhyRTurkey

@WhyRTurkey

@WhyRTurkey

@WhyRTurkeyBİldİrİ Çağrısı

Why R? Türkiye 2022 organizasyon komitesi olarak, dünyanın dört bir yanından Türkçe konuşan R kullanıcılarını ve geliştiricilerini çevrimiçi konferansımıza katkıda bulunmak için bildiri özeti göndermeye davet ediyoruz. Bildirilerin, hesaplamalı, deneysel veya teorik içerikli olması konusunda hiç bir kısıtlama bulunmamaktadır. Her disiplinden özgün çalışmalar bildiri özeti olarak gönderilebilir. Tüm kariyer aşamalarındaki araştırmacılar (lisans, yüksek lisans ve doktora) ve profesyoneller sözlü sunum veya poster sunumu için bildiri özeti gönderebilir.

Bildiri özeti son gönderim tarihi 13 Mart 2022'dir.

Bildiri özetleri R kullanımında uzman hakemler tarafından değerlendirilecektir. Kabul, çalışma içeriğine, çalışmanın alanına ve genel program dengesine dayalı olacaktır. Kabul edilen her çalışmanın en az bir yazarının konferansa kayıt olması ve sözlü sunumun planlandığı oturuma katılması beklenmektedir. Konferansa katılan sorumlu yazar ve eş yazarlar için yalnızca iki özet kabul edilecektir.


Konular için tıklayınız Eğitimde R Kullanımı
R Öğretimi
Büyük veri
Veri Madenciliği, Yapay Öğrenme, Derin Öğrenme ve Yapay Zeka
Veri tabanları / Veri yönetimi
İstatistiksel modelleme
Matematiksel modelleme
Bayesyen modelleme
Çok değişkenli analiz
Zaman serisi analizi
Mekansal veri analizi
Veri görselleştirme
Web Uygulamaları (Shiny)
R’ın diğer programlama dilleri ile kullanımı (C++, Ruby, Python, Julia, JS, etc.)
Biyoinformatik / Biyomedikal / Biyoistatistik / Epidemiyoloji
Ekonomi / Ekonometri / Finans / Aktüerya
Sosyal Bilimler
Siyaset Bilimleri
Eğitim Bilimleri
Çevre Bilimleri
Yöneylem araştırması ve optimizasyon
Diğer konular

Sözlü Sunumlar hakkındaki detaylar için tıklayınız

Sözlü Sunumlar

Bu sunum türü için aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurulmalıdır:


- Gönderilen çalışma doğrudan R dilinin özgün bir biçimde ilgili alanda kullanımı ile ilgili olmalıdır.
- Her bir sunum 15 dakika ile sınırlandırılacaktır.
- Çalışma, yazar(lar) tarafından geliştirilen R paketi hakkında ise, paketin GitHub, CRAN vb. bir ortamda erişilebilir olması ve özette erişim adresinin belirtilmesi gerekmektedir.
- Başkalarının çalışmalarını/paketlerini tartışan veya inceleyen/karşılaştıran çalışmalar, uygulama dışında özgün olmayan araştırmaların çıktıları poster sunum için daha uygundur.


Poster Sunumları hakkındaki detaylar için tıklayınız

Poster Sunumları

Bu sunum türü için aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurulmalıdır:


- Sunum materyali olarak poster ya da kısa sunum kullanılmalıdır.
- Yapılacak sunumlar toplam 5 dakika olacak şekilde tasarlanmalıdır.
- Özellikle eğitimine devam etmekte olan katılımcıların (lisans, yüksek-lisans ve doktora) araştırma çıktılarını görünür kılması hedeflenmektedir.


Önemlİ Tarİhler

Bildiri gönderimi için son tarih:  
13 Mart 2022
Bildiri hakem değerlendirme sonuçlarının ilanı:   30 Mart 2022
Programın açıklanması:   
5 Nisan 2022
Dinleyici katılımcı kayıtları için son tarih:   
13 Nisan 2022
Etkinlik tarihi:   
15-16-17 Nisan 2022

Organİzasyon Komİtesİ

Speaker
Dr. Mustafa Çavuş
Warsaw University of Technology
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Speaker
Dr. Olgun Aydın
Gdańsk University of Technology


Speaker
Dr. Ozan Evkaya
Università degli Studi di Padova


Speaker
Dr. Derya Turfan
Hacettepe Üniversitesi


Speaker
Ozancan Özdemir
Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Speaker
Filiz Karadağ
Ege Üniversitesi


Speaker
Deniz Benzer
Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Speaker
Uğur Dar
Eskişehir Teknik Üniversitesi


Bİlİmsel Komİte

Sponsorlar