Contact information

National Register of Court (polish: Krajowy Rejestr Sądowy)

FUNDACJA WHY R? / WHY R? Foundation

  • ul. Krasnobrodzka 2/190, 03-214 Warszawa, Poland
  • KRS 0000719053,
  • REGON 369524266,
  • NIP 5242853074,
  • BANK: PKO BANK POLSKI SA 62 1020 1055 0000 9402 0408 1287

Management Board

  • Kosiński Marcin Piotr (chairman),
  • Bartosz Sękiewicz (vice-chairman),
  • Agnieszka Borsuk-De Moor (vice-chairman)
  • Burdukiewicz Michał Jan (amanuensis),

Email: kontakt@whyr.pl