Mamy zaszczyt ogłosić, że brązowym sponsorem konferencji Why R? 2017 została firma Sages!

Sages jest firmą szkoleniową i doradczą, świadczącą usługi w zakresie IT zarówno dla firm z branży informatycznej, jak i firm z innych obszarów działalności, dla których wytwarzanie systemów jest koniecznym warunkiem rozwoju.

Naszą misją jest wspieranie procesu projektowania, wytwarzania i wdrażania oprogramowania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, aby zminimalizować koszty, czas i ryzyko, związane z tymi przedsięwzięciami. Naszą misję realizujemy poprzez podnoszenie kompetencji kadr w postaci szkoleń, coachingu i outsourcingu kompetencji, a także poprzez świadczenie wysoce specjalizowanych usług doradczych.

Wizją Sages jest łączenie wiedzy pochodzącej ze środowisk akademickich i doświadczenia ekspertów z obszaru praktycznych zastosowań w biznesie, aby budować kompetencje kadr w Polsce, a w szczególności przyczynić się do wzrostu efektywności i innowacyjności krajowej branży IT.