W ramach cyklu, w którym przybliżamy sylwetki gości, mamy zaszczyt przedstawić dr. hab. Macieja Edera.

Dr hab. Maciej Eder, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, od kilkunastu lat pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN, od roku jego dyrektor. Doktorat (z literatury XVII wieku) obronił w 2005 na Uniwersytecie Wrocławskim, habilitację (z językoznawstwa kwantytatywnego) w 2014 na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Zajmuje się analizą danych językowych, w tym modelowaniem zmian w języku staro- i średniopolskim, przede wszystkim zaś stylometrią, czyli kwantytatywną analizą cech językowych, dzięki którym jesteśmy w stanie np. rozpoznać autorstwo anonimowego tekstu. Swoje prace poświęca głównie testowaniu metod wielowymiarowych na materiale różnych języków: polskim, angielskim, łacińskim, starogreckim etc. Jest m.in. autorem rozprawy na temat “Kroniki polskiej” (“Chronica Polonorum”) autorstwa tzw. Galla Anonima, w której weryfikuje hipotezę o weneckim pochodzeniu Galla.

W swojej pracy posługuje się programem R. Jest pomysłodawcą i głównym autorem pakietu “stylo”, zawierającego kilkadziesiąt funkcji do analizy tekstu za pomocą różnych metod stylometrycznych. Wielokrotnie prowadził warsztaty analizy tekstu przy użyciu R w różnych ośrodkach akademickich, m.in. w Lipsku, Victorii, Getyndze, Amsterdamie, Frankfurcie, Padwie, Budapeszcie, Edynburgu. Działa aktywnie w środowisku humanistyki cyfrowej (Digital Humanities), w którym szerzy, z lepszym lub gorszym skutkiem, idee analizy statystycznej w zastosowaniu do danych humanistycznych.

Chcesz pomóc w organizacji?

Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana zaangażowaniem się w organizację Why R? 2017, to pisz na nasz adres whyr@mini.pw.edu.pl

Aleksandra Dąbrowska