Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że do grona gości konferencji dołączyła dr Ewa Szczurek.

Ewa Szczurek jest adiunktem w Instytucie Informatyki na wydziale Matematyki, Informatyki I Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dwa tytuły magistra informatyki: Uniwersytetu w Uppsali, w Szwecji, i Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie w dziedzinie bioinformatyki ukończyła w Instytucie Maxa Plancka w Berlinie. Odbyła dwa staże podoktorskie, jeden w Berlinie, a drugi na ETH w Zurychu. W swej pracy dydaktycznej stara się zainteresować statystyką studentów kierunku Bioinformatyka.

Od sześciu lat zajmuje się tematyką biologii obliczeniowej nowotworów. Obecnie naukowo rozgryza tematykę powstawania przerzutów w raku, a także koleżeńskie stosunki genów aktywnych w tej chorobie. Wszystkie tworzone w tej dziedzinie modele programuje w R.

Chcesz pomóc w organizacji?

Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana zaangażowaniem się w organizację Why R? 2017, to pisz na nasz adres whyr@mini.pw.edu.pl

Aleksandra Dąbrowska