Mamy przyjemność ogłosić, że do grona gości konferencji dołączył dr hab. Michał Ramsza.

Michał Ramsza uzyskał stopień magistra w zastosowaniach matematyki (1996) na Uniwersytecie Warszawskim, stopień doktora nauk ekonomicznych (2000) oraz stopień doktora habilitowanego (2010) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracował w różnych bankach jako analityk, dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych w KNF, ale również jako research fellow w University College London. Współpracuje z Instytutem Badań Strukturalnych.

Obecnie pracuje jako profesor ekonomii matematycznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz uczestniczy w projektach komercyjnych związanych z analizą danych dla firm z różnych sektorów. Jego główne zainteresowania związane są z teorią gier oraz analizą systemów złożonych.

Chcesz pomóc w organizacji?

Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana zaangażowaniem się w organizację Why R? 2017, to pisz na nasz adres whyr@mini.pw.edu.pl

Alicja Gosiewska