Miło nam przedstawić nowego mówcę konferencji - dr hab. Małgorzata Bogdan, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Małgorzata Bogdan uzyskała dyplom magistra z matematyki (1992) i doktora nauk matematycznych (1996, specjalność statystyka matematyczna) na Politechnice Wrocławskiej i habilitację z nauk technicznych (2009, specjalność informatyka) w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych jest redukcja wymiaru w dużych zbiorach danych i zastosowania do analizy danych genetycznych.

Jest współautorką wraz z Florianem Frommletem i Davidem Ramseyem, książki Phenotypes and Genotypes. Search for influential genes.

Chcesz pomóc w organizacji? Masz pytania?

Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana zaangażowaniem się w organizację Why R? 2017, to pisz na nasz adres whyr@mini.pw.edu.pl

W imieniu komitetu organizacyjnego

Marcin Kosiński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Why R 2017