Kontynuując cykl poświęcony przybliżaniu sylwetek gości, mamy ogromną przyjemność przedstawić dr. hab. inż. Przemysława Biecka, prof. PW, który pełni rolę zarówno prelegenta, jak i organizatora konferencji.

Dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW od kilkunastu lat pracuje nad metodami modelowania wysokowymiarowych danych dużego wolumenu. W roku 2003 ukończył studia magisterskie w specjalnościach “Inżynieria Oprogramowania” i “Statystyka Matematyczna” na Politechnice Wrocławskiej, w roku 2007 obronił doktorat, a w roku 2013 obronił habilitację w obszarze Statystyka Medyczna.

Aktywnie współpracuje z biznesem, wybrane większe projekty: z działem badawczym firmy Netezza przy zanurzaniu natywnego rozproszonego przetwarzania danych wewnątrz hurtowni danych; z działem badawczym IBM przy analizie i wizualizacji danych z sieci społecznościach; z działem badawczym iQor Polska przy profilowaniu zachowań konsumenckich; z działem badawczym OECD przy badaniu rozkładu kapitału naukowego międzynarodowej młodzieży.

W pracy naukowej interesuje się technikami modelowania wysokowymiarowych danych (testowania zbioru hipotez oraz wyboru modelu), jak i wizualizacją danych oraz aplikacjami w medycynie i genomice. Jest autorem lub współautorem 55 publikacji z listy JCR. Wiele z ostatnich publikacji jest poświęconych analizie danych onkologicznych.

Jest autorem trzech popularnych podręczników akademickich poświęconych programowi R (Przewodnik po programie R, GiS 2017), analizie danych (Modele liniowe i mieszane, PWN 2015) i wizualizacji danych (Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! 2016). W ramach działalności popularyzującej naukę współorganizuje liczne konferencje i spotkania poświęcone programowi R (WhyR 2017, UseR 2017, eRum 2016, SER 2014-2017, WZUR 2008-2012). Pracuje również nad projektem pozaakademickiej edukacji statystycznej (projekt Beta i Bit).

Chcesz pomóc w organizacji?

Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana zaangażowaniem się w organizację Why R? 2017, to pisz na nasz adres whyr@mini.pw.edu.pl

Alicja Gosiewska